Kortingen en subsidies

Kortingen en subsidies

Sectorkorting Montagesector PC 111.03

Volgen uw werknemers een opleiding bij COMOKRA en zijn ze tewerkgesteld als arbeider in de montagesector, nl paritair comité 111.03 dan kan u aanspraak maken op 50% reductie op de opleidingskost.

De overige 50% zullen in mindering worden gebracht van uw sectoraal jaarbudget voor opleidingssubsidies. Indien het budget niet (meer) toereikend is, zal deze 50% aan de werkgever worden aangerekend.

De sectorconsulenten van Mtech+ geven u graag meer informatie over deze korting. Neem hiervoor contact op per mail via hilde.demeersman@mtechplus.be, of via de contactgegevens via de website www.mtechplus.be.

Opleidingen voor KMO's

VDAB is tevens door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de KMO-portefeuille. Opleidingen die als doel hebben om het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een erkende dienstverlener (in dit geval VDAB) worden gegeven, kunnen voor 30% worden gesubsidieerd met een maximum van 7.500 euro per kalenderjaar.

De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt via een elektronische ondernemerschapportefeuille. Intekenen op deze portefeuille en de subsidie aanvragen, doe je hier.

Afspraken Constructiv voor bouwbedrijven

Onze opleidingspartner VDAB heeft afspraken met Constructiv. Indien uw bedrijf ressorteert onder het paritair comité van de bouw, kan u met ons de opleidingsafspraken maken zoals u dat gewoon bent bij andere VDAB-Competentiecentra. Alle info over tussenkomst van Constructiv vindt u hier.