Opleidingen Verplichte bijscholing Machinist mobiele kraan W4-01

Verplichte bijscholing Machinist mobiele kraan W4-01

Doel:

Sinds 1 februari 2008 is de geldigheidsduur van het certificaat W4-01 Machinist Mobiele kraan vijf jaar. Voor een hercertificatie voor de volgende vijf jaar is een opfrissing/verbreding/verdieping van de vakbekwaamheid van de machinist verplicht middels een bijscholing.   

De certificaathouder kan voor hercertificatie in aanmerking komen, indien wordt aangetoond dat in de vijf jaar na afgiftedatum van het certificaat, door de certificaathouder aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • Twee scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een TCVT-RA erkend scholingsinstituut vóór de vervaldatum van het certificaat,

Waarvan

 • De eerste scholingsdag (2 dagdelen) wordt gevolgd in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar na afgiftedatum
 • De tweede scholingsdag wordt gevolgd na de 36ste maand (en voor de 60ste maand) van de periode van vijf jaar na afgiftedatum.

Van de gevolgde bijscholing ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname en dit wordt geregistreerd op het pasje.

COMOKRA is geaccrediteerd om deze bijscholing aan te bieden.

Inhoud:

Er zijn 4 verschillende modules die in willekeurige volgorde gevolgd mogen worden:

 • Module A:          Werkvoorbereiding en -uitvoering
 • Module B:          Hijsgereedschappen
 • Module C:          Veiligheid en milieu
 • Module D:          Onderhoud en storingen

Tijdens de bijscholing werken cursisten individueel aan een aantal opdrachten op taakbladen uit. Daarna worden de ingevulde taakbladen klassikaal besproken. Bij actieve deelname van de cursist ontvangt deze cursist de registratie op het pasje en een bewijs van deelname. Er is geen toets verbonden aan de bijscholing

Duur:

COMOKRA biedt de opleiding aan per 2 modulen (A+B of C+D). Deze 2 modulen worden op één dag aangeboden (8u)

Kostprijs:

 • €125 per deelnemer (2 modulen)
 • €45 per handboek
Attest
 • Registratie in het TCVT-RA systeem
 • Bewijs van deelname
Klik HIER voor een overzicht van onze planning en schrijf uw werknemer in.
Voor meer info ivm sectorkortingen of andere tegemoetkomingen klik HIER
   

Terug