Kortingen en subsidies

Kortingen en subsidies

Sectorkorting Montagesector PC 111.03

Volgen uw werknemers een opleiding bij COMOKRA en zijn ze tewerkgesteld als arbeider in de montagesector, nl paritair comité 111.03 dan kan u aanspraak maken op 50% reductie op de opleidingskost.

De sectorconsulenten van vzw Montage geven u graag meer informatie over deze korting. Neem contact op via 052 315 300 of info@vzwmontage.be

COMOKRA-opleidingen van 32u of meer zijn erkend voor betaald educatief verlof. Voor werknemers uit de montagesector kunnen bij vzw Montage attesten voor betaald educatief verlof aangevraagd worden.

Opleidingen voor KMO's

De opleidingen van COMOKRA zijn erkend voor het Vlaams stimuleringsbeleid, dit houdt in dat er korting toegestaan wordt voor KMO's:

  • Tot 10 werknemers -50%
  • Tot 25 werknemers -25%

VDAB is tevens door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de KMO-portefeuille. Opleidingen die als doel hebben om het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een erkende dienstverlener (in dit geval VDAB) worden gegeven, kunnen voor 50% worden gesubsidieerd met een maximum van 2.500 euro per kalenderjaar.

De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt via een elektronische ondernemerschapportefeuille. Intekenen op deze portefeuille en de subsidie aanvragen, doe je hier.

Afspraken Constructiv voor bouwbedrijven

Onze opleidingspartner VDAB heeft afspraken met FVB-Constructiv. Indien uw bedrijf ressorteert onder het paritair comité van de bouw, kan u met ons de opleidingsafspraken maken zoals u dat gewoon bent bij andere VDAB-Competentiecentra. Alle info over tussenkomst van Constructiv vindt u hier.